Tài trợ bởi vatgia.com

Khóa đào tạo "Chuyên gia pháp lý Teller" dành cho VIB
( 21/11/2016 )

Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 và 19-11-2016, Luật sư Trần Minh Hải là giảng viên chính cho Lớp học "Chuyên gia Pháp lý Teller" dành cho kiểm soát viên- giao dịch viên ngân hàng Quốc tế."Chuyên gia pháp lý Teller" là khóa đào tạo được SBanktraining- BASICO  xây dựng chuyên sâu và dành riêng cho nghề giao dịch viên- kiểm soát viên ngân hàng.
Vừa qua, gần 100 kiểm soát viên, giao dịch viên thuộc hệ thống Ngân hàng Quốc tế VIB khu vực miền Nam đã tham gia 2 lớp thuộc khóa đào tạo "Chuyên gia pháp lý teller" do SBanktraining- BASICO phối hợp VIB tổ chức. Hàng chục tình huống giao dịch nghiệp vụ thực tế được hệ thống hóa thành các kỹ năng xử lý chuyên nghiệp đã thực sự khiến cho các học viên ghi nhận, đánh giá cao về sự hữu ích cho nghề nghiệp.

IMG_0301.JPG

IMG_7462.JPG

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hỗ trợ trực tuyến

Cẩm nang nghề ngân hàng