Tài trợ bởi vatgia.comcgia tai san bao dam.pngChương trình đào tạo ấn tượng, chuyên sâu dành cho Chuyên viên tín dụng, Quản lý Quan hệ Khách hàng (CM) về cá nhân, doanh nghiệp, Chuyên viên tái thẩm định, Chuyên viên hỗ trợ tín dụng, Chuyên viên giám sát tín dụng, Chuyên viên xử lý nợ các chức danh khác trong lĩnh vực ngân hàng có liên quan đến nghiệp vụ tín dụng.


NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐẶC SẮC

Chương trình đem đến cho Học viên những kiến thức sâu rộng về tài sản bảo đảm, rủi ro đối với từng loại tài sản bảo đảm và phương thức xử lý rủi ro:

Khái quát về bảo đảm tiền vay và tài sản bảo đảm: Cung cấp cho Học viên những kiến thức về biện pháp và tài sản bảo đảm, giúp học viên nhận biết rủi ro về phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm - yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới hiệu lực của hợp đồng bảo đảm. Ngoài ra, vấn đề tài sản chung, tài sản vợ chồng, tài sản thừa kế và những rủi ro pháp lý liên quan khi nhận các loại tài sản bảo đảm này cũng được truyền đạt tới Học viên.

Rủi ro pháp lý đối với từng loại tài sản bảo đảm: Cung cấp cho Học viên khả năng nhận diện và hạn chế rủi ro đối với 7 nhóm tài sản bảo đảm, thông qua Hệ thống tình huống thảo luận và những bài học kinh nghiệm pháp lý thực tiễn.

Nhóm tài sản bảo đảm là Phương tiện vận tải.

Nhóm tài sản bảo đảm là Máy móc thiết bị.

Nhóm tài sản bảo đảm là Hàng hóa.

Nhóm tài sản bảo đảm là Giấy tờ có giá.

Nhóm tài sản bảo đảm là Tiền gửi.

Nhóm tài sản bảo đảm là Bất động sản.

Nhóm tài sản bảo đảm là Quyền tài sản.

Nhóm rủi ro đối với biện pháp Bảo lãnh.

Thực tập kỹ năng: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt đào tạo trên lớp, Học viên có quyền liên hệ xin hỗ trợ từ các chuyên gia của SBankTraining, các Luật sư BASICO để tăng cường thực hành chuyên sâu các kỹ năng được đào tạo.

Được cấp Chứng nhận “Chuyên gia Tài sản bảo đảm”: Chứng chỉ do SBankTraining và BASICO đồng xác nhận dựa trên kết quả làm bài thi trắc nghiệm sau khóa học của Học viên.

GIẢNG VIÊN LÀ CÁC LUẬT SƯ HÀNG ĐẦU TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

Giảng viên chính của Khóa học là Luật sư Trương Thanh Đức và Luật sư Trần Minh Hải, vốn là các chuyên gia pháp lý hàng đầu của ngành ngân hàng. Các Luật sư từng đảm đương các vị trí cao cấp về lĩnh vực pháp lý tại các ngân hàng như Giám đốc Pháp chế, Phó Tổng Giám đốc phụ trách pháp chế, tuân thủ, thành viên Hội đồng Quản trị..., với kinh nghiệp phong phú, sâu sắc, sẽ truyền đạt tới Học viên những kiến thức vô cùng hữu ích cho hoạt động nghề nghiệp.

Giang bai2.png

" Chuyên gia tài sản bảo đảm” là một chương trình đào tạo tập trung vào các kiến thức pháp lý, kỹ năng xử lý các tình huống pháp lý phát sinh trong giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng. Khóa đào tạo “Chuyên gia tài sản bảo đảm” sẽ cung cấp cho học viên cũng như các ngân hàng một công cụ vững chắc để quản trị được các rủi ro pháp lý và rủi ro khác liên quan đến tài sản bảo đảm, nhằm củng cố được an toàn về rủi ro tín dụng của ngân hàng."

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Với nội dung chương trình được xây dựng kỹ lưỡng, khóa đào tạo Chuyên gia tài sản bảo đảm hướng tới mục tiêu là các học viên tham gia đào tạo, sẽ rút ngắn được khoảng cách nhiều năm cần phải trải nghiệm thực tế để có ngay những kiến thức, kỹ năng của chuyên gia về tài sản bảo đảm. Kết thúc khóa đào tạo, học viên sẽ:

-           Biết phân loại mọi tài sản bảo đảm trên đời ra thành 7 nhóm tài sản bảo đảm mà các ngân hàng hiện nay vẫn đang áp dụng;

-         Được trang bị kỹ lưỡng kiến thức về sở hữu tài sản ở Việt Nam thường liên quan đến tài sản bảo đảm (sở hữu chung vợ chồng, thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, đồng sở hữu, giám hộ...);

-           Học viên sẽ có kỹ năng phân tích pháp lý để tự mình có thể tách bạch mọi vấn đề về sở hữu tài sản trên cơ sở hồ sơ Khách hàng và người có tài sản cung cấp để bảo đảm việc nhận tài sản bảo đảm được kiểm soát về rủi ro pháp lý sở hữu;

-           Được trang bị kiến thức về tất cả các thể loại rủi ro đã từng xảy ra ở Việt Nam trong mỗi một nhóm tài sản bảo đảm (đây là công trình nghiên cứu quý giá của các chuyên gia SBankTraining trong nhiều năm);

-          Có kỹ năng kiểm soát được các rủi ro nhận biết trong mỗi một nhóm tài sản bảo đảm;

-          Có kỹ năng xử lý các tình huống bất thường phát sinh liên quan đến tài sản bảo đảm.

1.   Tài sản bảo đảm – Cái phao cứu sinh trong nghiệp vụ tín dụng.

2.      Khung kiến thức pháp lý về giao dịch bảo đảm

3.      Kỹ năng vượt qua mọi rắc rối pháp lý về xác định sở hữu tài sản bảo đảm:

-           Sở hữu chung vợ chồng;

-           Thừa kế;

-           Sở hữu hỗn hợp;

-           Sở hữu cha mẹ, con;

-           Đại diện đương nhiên;

-           Giám hộ.

4.      Kỹ năng phân nhóm, hệ thống hóa các loại tài sản bảo đảm thành 07 nhóm loại tài sản chủ yếu được dùng để làm tài sản bảo đảm hiện nay tại Ngân hàng.

5.      Kỹ năng kiểm soát các loại rủi ro đối với Nhóm tài sản bảo đảm là Phương tiện vận tải.

6.      Kỹ năng kiểm soát các loại rủi ro đối với Nhóm tài sản bảo đảm là Máy móc thiết bị.

7.      Kỹ năng kiểm soát các loại rủi ro đối với Nhóm tài sản bảo đảm là Hàng hóa, kho hàng.

8.      Kỹ năng kiểm soát các loại rủi ro đối với Nhóm tài sản bảo đảm là Bảo lãnh thanh toán.

9.      Kỹ năng kiểm soát các loại rủi ro đối với Nhóm tài sản bảo đảm là Giấy tờ có giá.

10. Kỹ năng kiểm soát các loại rủi ro đối với Nhóm tài sản bảo đảm là Bất động sản.

11. Kỹ năng kiểm soát các loại rủi ro đối với Nhóm tài sản bảo đảm là quyền tài sản.

12. Kỹ năng xử lý các tình huống bất thường phát sinh liên quan đến tài sản bảo đảm.

13. Tổng kết chương trình.-           Chuyên viên tín dụng, Quản lý Quan hệ Khách hàng (CM) về cá nhân, doanh nghiệp, chuyên viên tái thẩm định, chuyên viên hỗ trợ tín dụng, chuyên viên giám sát tín dụng, chuyên viên xử lý nợ ngân hàng, các chức danh khác trong lĩnh vực ngân hàng có liên quan đến nghiệp vụ tín dụng;

-          Học viên đã tốt nghiệp đại học mong muốn dự tuyển vào một trong các vị trí cán bộ tín dụng của ngân hàng (sẽ đạt hiệu quả cao hơn nếu đã tham gia Khóa Đào tạo “Kỹ năng nghề nghiệp của cán bộ tín dụng Ngân hàng” do SBankTraining cung cấp).