Tài trợ bởi vatgia.com

Chuyên gia pháp lý quản trị nhân sự
( 06/10/2015 )

Chương trình ấn tượng do các Luật sư và chuyên gia nhân sự hàng đầu của ngành ngân hàng diễn giảng. Chương trình dành cho cán bộ, nhân viên làm công tác nhân sự tại tổ chức tín dụng.


Quan tri nhan su.png

LỚP HỌC CỦA KINH NGHIỆM NGHIỆP VỤ

Nếu bộ phận cán bộ tín dụng là mũi nhọn đi đầu, mang lại doanh thu, lợi nhuận cho ngân hàng, thì quản trị nhân sự chính là hậu phương vững chắc giúp ngân hàng ổn định để phát triển.

Người quản trị nhân sự giỏi ngoài kỹ năng ứng xử khéo léo còn phải biết vận dụng linh hoạt quy định pháp luật trong quản trị nhân sự để vừa bảo đảm lợi ích ngân hàng, vừa đáp ứng được những lợi ích chính đáng của lao động, góp phần tạo lập môi trường làm việc thu hút nhân tài.

Tham gia khóa học, học viên sẽ được:

ü   Cập nhật kiến thức pháp lý mới nhất cho nghề quản trị nhân sự: Tuyển dụng, đào tạo, ký kết hợp đồng lao động, tiền lương, xử lý kỷ luật lao động, bảo hiểm xã hội;
ü    Cập nhật kiến thức pháp lý về pháp luật lao động (hợp đồng, tiền lương, bảo hiểm, xử lý kỷ luật, tuyển dụng, đào tạo, bảo hiểm…); những hạn chế pháp luật liên quan và giải pháp ứng phó.
ü    Được chia sẻ những kỹ năng, kinh nghiệm trong xử lý các vấn đề về nhân sự tại ngân hàng như:
oKỹ năng pháp lý xử lý hợp đồng học việc, hợp đồng lao động nhằm bảo đảm lợi ích cho ngân hàng;
oKinh nghiệm từ chối tiếp nhận nhân sự yếu kém theo sự gửi gắm từ sếp;
oKỹ năng xử lý các trường hợp người lao động vi phạm nội quy lao động gây thiệt hại;
oNghệ thuật  vận dụng pháp luật  xử lý kỷ luật lao động; điều chuyển lao động;
oKỹ năng giảm thiểu rủi ro liên quan đến hoạt động tham gia ban hành chính sách nhân sự tại ngân hàng.
ü     Kỹ năng quản trị các rủi ro về hoạt động quản trị nhân sự và trở thành chuyên gia pháp lý thực thụ trong nghề nghiệp.

Thảo luận ít nhất 05 tình huống pháp lý điển hình về quản trị nhân sự;

Kỹ năng xử lý kỷ luật lao động đúng luật;

Kỹ năng xử lý vấn đề tuyển dụng, tiền lương và bảo hiểm xã hội.

 

Hỗ trợ trực tuyến

Cẩm nang nghề ngân hàng