Tài trợ bởi vatgia.com

"Dựng nền tảng nghề nghiệp cho cán bộ ngân hàng” là triết lý đào tạo đặc sắc của chúng tôi.

"Dựng nền tảng nghề nghiệp cho cán bộ ngân hàng” là triết lý đào tạo đặc sắc của chúng tôi.

Qua quá trình nghiên cứu nghề nghiệp của cán bộ ngân hàng tại nhiều vị trí chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau, chúng tôi được biết khi triển khai các nghiệp vụ, cán bộ ngân hàng thường luôn lo ngại trước những vấn đề pháp lý rắc rối có thể phát sinh bất cứ lúc nào, dẫn đến những trách nhiệm pháp lý nặng nề, ảnh hưởng đến công việc của bản thân, gia đình, cản trở con đường phát triển nghề nghiệp phía trước. Điều lo lắng, băn khoăn này là hoàn toàn thực tế, bởi những năm qua, ngành ngân hàng đã chứng kiến rất nhiều vụ việc phát sinh dẫn đến trách nhiệm pháp lý, thậm chí là hình sự cho nhiều cán bộ ngân hàng. Có những người phải chịu trách nhiệm cả về những việc mà mình đã làm trong quá khứ từ nhiều năm trước tại một ngân hàng nơi làm việc cũ. Chỉ có thể hạn chế những rủi ro này nếu như cán bộ ngân hàng có được bản lĩnh nghề nghiệp.

Các kiến thức giảng đường giúp cho người cán bộ trẻ mới bước chân vào lĩnh vực ngân hàng giảm được sự bỡ ngỡ khi tiếp cận một lĩnh vực nghiệp vụ phức tạp bậc nhất trong nền kinh tế. Các kiến thức quy trình hiện đại, chuyên nghiệp mà hệ thống ngân hàng tiếp thu được từ nước ngoài trong quá trình hội nhập toàn cầu hơn mười năm qua giúp cho người cán bộ ngân hàng tiến hành suôn sẻ các nghiệp vụ.

Tuy nhiên bản lĩnh nghề nghiệp thực sự của cán bộ ngân hàng lại hình thành từ những hiểu biết về pháp lý và kinh nghiệm xử lý trước những tình huống có thể phát sinh rủi ro thực tế trong quá trình triển khai nghiệp vụ.

Nếu có bản lĩnh nghề nghiệp, người cán bộ ngân hàng có thể vững tin trước mỗi quyết định, hành động, hồ sơ mình đang lập trong hiện tại và yên tâm trong tương lai về những việc mình đã làm. Điều này không chỉ giúp cho cán bộ ngân hàng bảo vệ được bản thân mình, mà còn chính là một trong những nhân tố chính giúp cho ngân hàng phát triển bền vững.

Do vậy, tất cả các sản phẩm đào tạo của SBankTraining đều hướng tới một mục đích thiết thực là dựng nền tảng bản lĩnh nghề nghiệp cho cán bộ ngân hàng. Điều này được thể hiện qua các nội dung, phương pháp đào tạo của chúng tôi.

 

Hỗ trợ trực tuyến

Cẩm nang nghề ngân hàng